Gala Poszukiwaczy Talentów

Można mieć jeden lub kilka. Mistrz Da Vinci miał ich bez liku. „Talent ze wszystkiego może uczynić rzecz piękną”, jak pisał Mikołaj Gogol. 6 grudnia 2016 r. w Studiu im. Romany Bobrowskiej Radia Kraków podczas małopolskiej Gali Poszukiwaczy Talentów wystąpili  finaliści szkolnych Klubów Poszukiwaczy Talentów, którzy zaprezentowali niezwykłe i bardzo różnorodne talenty.

Dwie półkule – dwa światy

Warto poznać nasz mózg, żeby móc go właściwie używać. Dziecko do 6 roku posługuje się przede wszystkim prawą półkulą, a więc przyswaja informacje w postaci obrazów i nie skupia się na porządkowaniu informacji. Po 6 roku życia zaczyna dominować lewa półkula, która w sposób logiczny przetwarza dane o zewnętrznym świecie i porządkuje je.

10 sposobów na określenie talentów dziecka

Pragniemy, by nasze dzieci wybijały się ponad przeciętność, odnosiły sukcesy w życiu, chcemy, by odnalazły swoje pasje i rozwijały wrodzone zdolności. Zdaniem psychologów, wiele wyjątkowych zdolności można rozpoznać już w wieku 5–6 lat. W jaki sposób? Obserwuj dziecko. Zwracaj uwagę, co lubi robić, jakie czynności świetnie mu idą i sprawiają największą frajdę.