Dostępność cyfrowa stron internetowych

Cztery zasady dostępności cyfrowej Podmioty publiczne muszą zapewnić dostępność cyfrową swoich stron internetowych i aplikacji mobilnych. Oznacza to, że rozwiązania te muszą spełniać zasady: postrzegalności, funkcjonalności, zrozumiałości, kompatybilności (solidności). Źródłem tych zasad są wytyczne WCAG (od angielskiego Web Content Accessibility Guidelines), ale odwołują się do nich także polskie przepisy prawa, które dotyczą dostępności cyfrowej. Postrzegalność Zgodnie z tą zasadą każdy element strony internetowej…

Storybird – jak prosto i efektownie stworzyć rysunkowe historie

Storybird  to darmowa platforma, na której możemy tworzyć elektroniczne książki, bajki czy ilustrowane opowieści. Tworząc swoją opowieść mamy do dyspozycji ogromną bazę ilustracji profesjonalnych ilustratorów i grafików. Książeczki w języku polskim są dostępne na prywatnych kontach, a w języku angielskim są publikowane przez portal. Jest to proste, kreatywne narzędzie dla wszystkich, którzy kochają książki i czytanie.