Startuje Małopolski Festiwal Programowania 2022

Małopolski Festiwal Programowania “Małopolska koduje” to przedsięwzięcie o charakterze cyklicznym promujące Małopolskę jako region innowacyjny i kreatywny, którego realizacja jest możliwa dzięki współpracy Fundacji Szkoła Medialna z partnerami zrzeszonymi w ramach Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji – szerokiego porozumienia podmiotów reprezentujących organizacje pozarządowe, uczelnie, instytucje nauki i kultury, biznes, sektor technologiczny, a stawiających sobie za cel nabywanie nowych umiejętności, stwarzanie możliwości wymiany wiedzy oraz nawiązywania nowych kontaktów biznesowych przez osoby i firmy działające w obszarach nowych technologii oraz wspieranie rozwoju nowoczesnej edukacji, opartej na świadomym i twórczym korzystaniu z technologii cyfrowych.

Startuje Grydaktyka 2022

Wykorzystując w codziennej pracy elementy gier i technik ich projektowania, chcemy, aby współczesna młodzież została zmotywowana do podjęcia działań skupiających się na współpracy w grupie i rozwoju kompetencji interpersonalnych. Pragniemy zainteresować młodych ludzi nauką, pokazać, że świat gier komputerowych może posłużyć jako narzędzie do eksplorowania nowych obszarów naukowych. Grywalizacja uczy pracy projektowej, tak ważnej w dzisiejszym świecie, dlatego chcemy kontynuować poprzednie edycje programu “Grydaktyka, czyli edukacja poprzez gry 2022”. 

Szkoła dla rodziców

Zapraszamy na cykl warsztatów dla rodziców prowadzonych przez doświadczonych trenerów.
Udział w zajęciach daje możliwość zdobycia nowych umiejętności w takich obszarach jak:
– zachęcanie dziecka do współpracy,
– wspieranie w radzeniu sobie z emocjami,
– rozwiązywanie problemów i konfliktów,
– rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności dziecka,
– uwalnianie od „grania ról”,
– konsekwencja zamiast kary,
– pochwały w budowaniu poczucia własnej wartości.

Jak uczymy w SP Da Vinci?

Wielu rodziców zapisując dziecko do klasy pierwszej ma przekonanie, oparte na obserwacji otoczenia, własnym doświadczeniu lub zasłyszanych opiniach, że oto skończył się czas zabawy, swobodnej eksploracji, a zaczął okres poważnej pracy, siedzenia w ławce, odrabiania zadań domowych, systematycznej, żmudnej nauki, itp. Sądzimy, że tak ma wyglądać edukacja naszych dzieci.

Małopolski Festiwal Programowania 2020

Już w listopadzie rusza czwarta edycja Małopolskiego Festiwalu Programowania „Małopolska koduje 2020”. Wyjątkowo jesienią, wyjątkowo online zapraszamy wszystkich – małych i dużych programistów do udziału w festiwalowych przedsięwzięciach pod hasłem “Małopolska – gramy!”, ponieważ tegoroczny Festiwal poświęcony będzie programowaniu i modelowaniu gier.

Obok uczniów i nauczycieli adresatami festiwalowych inicjatyw  są studenci i pracownicy naukowi oraz środowisko technologiczno-startupowe związane z produkcją gier. W ramach festiwalowych działań organizowanych na terenie województwa małopolskiego od 3 do 27 listopada 2020 r. chcemy wykorzystać gry, m. in. grę Minecraft, w której uczniowie odwzorowują swoją „Małą ojczyznę”, programując i budując w wirtualnym świecie elementy znane z mapy Małopolski.