Dostępność cyfrowa stron internetowych

Cztery zasady dostępności cyfrowej Podmioty publiczne muszą zapewnić dostępność cyfrową swoich stron internetowych i aplikacji mobilnych. Oznacza to, że rozwiązania te muszą spełniać zasady: postrzegalności, funkcjonalności, zrozumiałości, kompatybilności (solidności). Źródłem tych zasad są wytyczne WCAG (od angielskiego Web Content Accessibility Guidelines), ale odwołują się do nich także polskie przepisy prawa, które dotyczą dostępności cyfrowej. Postrzegalność Zgodnie z tą zasadą każdy element strony internetowej…

Piąta edycja programu zakończona.

Piąta edycja programu „Grydaktyka, czyli edukacja poprzez gry – fuks w świecie gier komputerowych” już za nami. Dziękujemy nauczycielom i uczniom, którzy wzięli udział w zajęciach warsztatowych i lekcji pokazowej. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, którzy wykazali się niezwykłą pomysłowością i kreatywnością podczas maratonu filmów krótkometrażowych z wykorzystaniem gry The Sims4. Zapraszamy na www.grydaktyka.pl Do zobaczenia…