Dostępność cyfrowa stron internetowych

Cztery zasady dostępności cyfrowej Podmioty publiczne muszą zapewnić dostępność cyfrową swoich stron internetowych i aplikacji mobilnych. Oznacza to, że rozwiązania te muszą spełniać zasady: postrzegalności, funkcjonalności, zrozumiałości, kompatybilności (solidności). Źródłem tych zasad są wytyczne WCAG (od angielskiego Web Content Accessibility Guidelines), ale odwołują się do nich także polskie przepisy prawa, które dotyczą dostępności cyfrowej. Postrzegalność Zgodnie z tą zasadą każdy element strony internetowej…