Nowoczesne technologie edukacyjne, a warsztat pracy nauczyciela

Na szkoleniu staramy się przybliżyć specyfikę pracy z pokoleniem e – generacji. Obalamy fakty i mity oraz niwelujemy obawy związane z cyfryzacją szkół. Prezentujemy dostępne technologie edukacyjne i pokazujemy, w jaki sposób wykorzystać je do pracy na lekcji. Powszechny dostęp do informacji oraz ogromne zasoby internetu sprawiają, że na każdym etapie procesu dydaktycznego można zastosować…

Technologie informacyjne w codziennej pracy nauczyciela – narzędzia na start

Tematyka szkolenia Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać narzędzia technologii informacyjnej do wspierania procesu nauczania. Na szkoleniu nauczyciele poznają najnowsze narzędzia, które nie tylko są łatwe do adaptacji, ale także niezwykle efektywne w procesie edukacyjnym. Dobieramy takie narzędzia cyfrowe, które prowadzą do aktywizacji ucznia, zwiększania jego motywacji i zainteresowania nauką. Po szkoleniu…

Technologie informacyjne w codziennej pracy nauczyciela – narzędzia multimedialne

Tematyka szkolenia Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli,  którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać technologie TIK do wspierania procesu nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi multimedialnych. Warsztaty mają na celu przygotowanie nauczycieli do wykorzystania narzędzi multmedialnych w procesie kształcenia kompetencji uczniów niezbędnych w twórczym uczestnictwie w społeczeństwie informacyjnym oraz do organizowania zajęć opartych na aktywności i współpracy…

Szkoła a media – o sztuce dobrych relacji

Napoleon Bonaparte powiedział: „Cztery nieprzyjazne gazety są groźniejsze od tysiąca bagnetów.” W budowaniu wizerunku nowoczesnej placówki oświatowej media są nieocenionym, choć wymagającym sprzymierzeńcem. Podczas szkolenia analizujemy specyfikę kontaktów z mediami. Analizujemy aspekty prawne, uczymy jak budować dobre relacje szkoły z mediami. Tematyka szkolenia specyfika i język mediów dlaczego warto rozmawiać z dziennikarzami jak budować dobre…

Rzecznik prasowy w placówce oświatowej

Współcześnie edukacja to „produkt”, który potrzebuje i wart jest dobrej promocji. Szkolenie adresowane jest do dyrektorów i nauczycieli, którzy w swoich placówką biorą na siebie obowiązek kontaktów z mediami i budowania opinii o swojej placówce. Pokazujemy jak zorganizować warsztat rzecznika prasowego w szkole, prezentujemy wybrane aspekty prawne dotyczące relacji szkoła – media. Tematyka szkolenia kim…

Wizerunek szkoły/przedszkola w mediach

Wizerunek przedszkola czy szkoły jest wartością bezcenną, potwierdza wiarygodność i zwiększa rozpoznawalność. Podczas szkolenia przekonujemy, że wszyscy powinniśmy i możemy dobrze współpracować w ważnej sprawie, jaką jest budowanie społecznej wiedzy i postrzeganie edukacji jako produktu, który potrzebuje i wart jest dobrej promocji. Tematyka szkolenia czym jest wizerunek szkoły/przedszkola dobry PR – nowoczesne techniki kształtowania wizerunku…

Szkoła a media w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych

Szkolenie nastawione jest na analizę sytuacji kryzysowych w szkole. Uczymy, w jaki sposób kontaktować się z mediami w sytuacji kryzysu i konfliktu. Przedstawiamy aspekty prawne. Tematyka szkolenia co to jest news, czyli o dobrych i złych wiadomościach oraz o tym, co medialne i niemedialne sytuacja kryzysowa w placówce oświatowej jak rozmawiać z mediami, by uniknąć…

Szkoła w środowisku lokalnym

Szkoły i przedszkola są ważnym podmiotem w swojej okolicy. Podczas szkolenia pokazujemy jak budować współpracę ze środowiskiem lokalnym, gdzie i w jaki sposób szukać sprzymierzeńców, jak pozyskać środki finansowe dla placówki oświatowej poprzez relacje z samorządem lokalnym, instytucjami pozarządowymi, sponsorami. Tematyka szkolenia kształtowanie i znaczenie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym dlaczego warto i z kim…

Jak powołać organizację pozarządową jako wsparcie placówki oświatowej

Podczas szkolenia trener z pozycji nauczyciela, ale też dziennikarza i prezesa instytucji pozarządowej przybliży aspekty prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń i fundacji przy placówce oświatowej, pokaże korzyści płynące z takiego rozwiązania, w tym źródła pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla placówek oświatowych poprzez organizacje pozarządowe. Tematyka szkolenia zalety powołania organizacji pozarządowej wspierającej działalność placówki…

Jak skutecznie rozmawiać z rodzicami?

Ważnym elementem pracy nauczyciela jest tworzenie dobrej relacji z rodzicami uczniów.  Skuteczna komunikacja poprawia jakość pracy w klasie. Prawie każdy nauczyciel musiał stawić choć raz czoła trudnym rozmowom z roszczeniowymi rodzicami. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak sobie radzić z tzw. trudnymi rozmowami oraz w jaki sposób umiejętnie ją przeprowadzać. Nauczyciel w trakcie warsztatu nauczy…