Nowoczesne technologie edukacyjne, a warsztat pracy nauczyciela

Na szkoleniu staramy się przybliżyć specyfikę pracy z pokoleniem e – generacji. Obalamy fakty i mity oraz niwelujemy obawy związane z cyfryzacją szkół. Prezentujemy dostępne technologie edukacyjne i pokazujemy, w jaki sposób wykorzystać je do pracy na lekcji. Powszechny dostęp do informacji oraz ogromne zasoby internetu sprawiają, że na każdym etapie procesu dydaktycznego można zastosować…

Technologie informacyjne w codziennej pracy nauczyciela – narzędzia na start

Tematyka szkolenia Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać narzędzia technologii informacyjnej do wspierania procesu nauczania. Na szkoleniu nauczyciele poznają najnowsze narzędzia, które nie tylko są łatwe do adaptacji, ale także niezwykle efektywne w procesie edukacyjnym. Dobieramy takie narzędzia cyfrowe, które prowadzą do aktywizacji ucznia, zwiększania jego motywacji i zainteresowania nauką. Po szkoleniu…

Technologie informacyjne w codziennej pracy nauczyciela – narzędzia multimedialne

Tematyka szkolenia Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli,  którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać technologie TIK do wspierania procesu nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi multimedialnych. Warsztaty mają na celu przygotowanie nauczycieli do wykorzystania narzędzi multmedialnych w procesie kształcenia kompetencji uczniów niezbędnych w twórczym uczestnictwie w społeczeństwie informacyjnym oraz do organizowania zajęć opartych na aktywności i współpracy…

W co grają uczniowie?

Analiza gier prowadzona w kontekście teorii Analizy Transakcyjnej wyjaśnia sytuacje mające miejsce w naszym życiu zawowodwym, prywatnym, a jej praktyczne zastosowanie umożliwia zatrzymywanie gier i tym samym efektywniejsze działanie na każdym polu. Tematyka szczególnie przydatna w sytaucjach szkolnych, pozwalajaca radzić sobie z manipulacją ze strony nastolatków (uczniów) i dorosłych (rodziców, pracowników). Tematyka szkolenia W co…

Godzina wychowawcza – przełamać stereotyp

Warsztat przeznaczony dla nauczycieli, którzy próbują przełamać stereotyp godziny wychowawczej. W ramach treningu zaprezentowany zostanie zbiór grupowych ćwiczeń i gier  oraz warsztatów przeznaczonych dla nauczycieli-wychowawców, którzy chcą przeprowadzić ciekawą i nieschematyczną godzinę wychowawczą, jednoczesnie dowiadując się czegoś o swoich uczniach. Ćwiczenia i gry grupowe zostały podzielone na kategorie odzwierciedlające ich zastosowanie oraz cele. Czas trwania…