Grydaktyka II edycja

Ruszyła II edycja projektu Grydaktyka, czyli edukacja poprzez gry. W tym roku chcemy szczególną uwagę zwrócić na wskazywanie działań, które w oparciu o nowoczesne narzędzia edukacyjne rozwijają procesy motywacyjne u uczniów, doskonalą kompetencje w zakresie przedmiotów matematycznych i informatycznych. Na naszych stronach będziemy prezentować innowacyjne scenariusze lekcji, materiały dydaktyczne dla nauczycieli,poradniki dla uczniów. Będziemy prowadzić innowacyjne warsztaty na podstawie scenariuszy „Zgrana matematyka”, a na zakończenie odbędzie się Turnieju Gier połączony z pokazem nowych technologii przygotowanym przez pracowników i studentów koła naukowego Gamedev Students Association.