Skuteczne porozumiewanie się z nastolatkiem

Tematyka szkolenia Okres  dojrzewania  może być zarazem najpiękniejszym, ale także najtrudniejszym, etapem życia. Młodzi ludzie zmagają się z odkrywaniem własnej tożsamości, z nawiązywaniem przyjaźni, usiłują dostosować się do otoczenia, pragną  odnosić sukcesy w szkole i  odkrywać, co przynosi im satysfakcję i poczucie własnej wartości. Układają swoje relacje z  rodzicami, dziadkami, nauczycielami i innymi ludźmi. Rozwijają…

Aplikacje do nauki czytania

Aplikacje edukacyjne dla dzieci Rozwijają umiejętności słuchania, czytania i rozumienia Poszerzają słownictwo dziecka i buduje zdolności językowe Poprawiają pamięć i koncentrację Zachęcają dzieci do radosnego czytania Rozwijają ciekawość poznawczą dziecka Budują pozytywne nawyki związane z systematyczną nauką