Czy geny przesądzają o naszym losie?

Od lat toczymy dyskusję, co bardziej kształtuje człowieka: geny czy wychowanie? W świetle osiągnięć współczesnej nauki nie ma wątpliwości, że podobnie jak inne organizmy ludzi ukształtował trwający miliony lat proces ewolucji. Równocześnie jednak człowiek jest istotą niezwykle plastyczną, a jego mózg dojrzewa przez ok. 20 lat. Dlatego to, co wrodzone, splata się nierozerwalnie z tym,…

Nowoczesne technologie edukacyjne, a warsztat pracy nauczyciela

Na szkoleniu staramy się przybliżyć specyfikę pracy z pokoleniem e – generacji. Obalamy fakty i mity oraz niwelujemy obawy związane z cyfryzacją szkół. Prezentujemy dostępne technologie edukacyjne i pokazujemy, w jaki sposób wykorzystać je do pracy na lekcji. Powszechny dostęp do informacji oraz ogromne zasoby internetu sprawiają, że na każdym etapie procesu dydaktycznego można zastosować…

Technologie informacyjne w codziennej pracy nauczyciela – narzędzia na start

Tematyka szkolenia Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać narzędzia technologii informacyjnej do wspierania procesu nauczania. Na szkoleniu nauczyciele poznają najnowsze narzędzia, które nie tylko są łatwe do adaptacji, ale także niezwykle efektywne w procesie edukacyjnym. Dobieramy takie narzędzia cyfrowe, które prowadzą do aktywizacji ucznia, zwiększania jego motywacji i zainteresowania nauką. Po szkoleniu…

Technologie informacyjne w codziennej pracy nauczyciela – narzędzia multimedialne

Tematyka szkolenia Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli,  którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać technologie TIK do wspierania procesu nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi multimedialnych. Warsztaty mają na celu przygotowanie nauczycieli do wykorzystania narzędzi multmedialnych w procesie kształcenia kompetencji uczniów niezbędnych w twórczym uczestnictwie w społeczeństwie informacyjnym oraz do organizowania zajęć opartych na aktywności i współpracy…

Wracamy do szkoły…

Wakacje się skończyły. Wszyscy żałują – uczniowie, nauczyciele…. Rodzice niekoniecznie, bo dla wielu wolny czas dziecka to problem. Ale obok żalu, jest ekscytacja, która zawsze towarzyszy czemuś nowemu – stan ciekawości, fascynacji, oczekiwania. No właśnie, na co czekam w kontekście nowego roku szkolnego?